Archive Page 2

Budgeten en seger för Folkpartiet

Idag presenterades budgeten för nästa år. Det är glädjande att kunna konstatera att den innehåller flera framgångar för oss i Folkpartiet.

Vi i Folkpartiet har länge slagits för att bevara servicehusen. Vi har gjort detta eftersom vi menar att äldre så långt som möjligt ska få välja det boende som passar dem. Många äldre väljer att bo kvar hemma allt längre i stället för att flytta till ett boende. Men även de som inte vill eller kan bo kvar måste ha någonstans att flytta till.

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om mycket gamla personer som inte får flytta till servicehus fast de vill och behöver. Tyvärr är det en utveckling som vi har sett även i Stockholms stad. Siffror från äldreförvaltningen pekar på att 40 procent av ansökningarna om servicehus avslås, samtidigt som många platser står tomma.

Därför är det glädjande att vi nu kan föreslå i budgeten att särskild hänsyn ska tas till ålder och ensamhet när behovet av plats på servicehus bedöms. Det kommer förhoppningsvis att leda till att fler som behöver plats verkligen får det.

Idag är man hänvisad till att ansöka om servicehus i stadsdelen där man bor. Om man har släkt och vänner i en annan del av staden finns det ingen möjlighet att flytta dit – och för en person som behöver bo i servicehus blir det då kanske inte så lätt träffa sina nära så ofta som man vill. Risken finns att isoleringen och ensamheten tilltar.

Folkpartiet tar äldres ensamhet på stort allvar. Vi tycker att det är mycket bra att man i budgeten ger äldrenämnden i uppdrag att utreda införandet av ett valfrihetssystem för servicehus, så att man ska kunna ansöka om boende även utanför den egna stadsdelen. Det ska bli intressant att se hur oppositionen tar emot det förslaget. Vi räds inte en debatt om den här frågan.

***

En viktig budgetsatsning på socialnämndens område är att Projekt Vinternatt, som vänder sig till hemlösa medborgare från andra EU-länder, får pengar för att fortsätta och utökas. För två veckor sedan besökte jag Convictus, en organisation som arbetar mot hemlöshet. Vi fick en mycket intressant och tankeväckande förmiddag under guidning av verksamhetschef Claes Heijbel. I samband med besöket på Convictus Bryggan i Hjorthagen fick vi  titta in i Vinternatts lokaler. Platserna där lottas ut kyliga vinterkvällar. Det är mycket bra att verksamheten nu kan utökas.

Förra veckan deltog jag vid en konferens om stadens nya hemlöshetsstrategi, som kommer att behandlas i socialnämnden under hösten. Strategin betonar vikten av ett målgruppsanpassat arbete med fokus på unga, barnfamiljer, äldre och personer med psykisk ohälsa. Särskilt glädjande är att vi har kunnat få stöd för strategin över blockgränserna.

Situationen för varje hemlös person är unik, och vägen till ett fast boende kräver att en stor mängd problem måste lösas. En del måste få behandling mot missbruk eller psykiska problem, men aktörerna på bostadsmarknaden måste också kunna tillhandahålla lämpliga boenden, något som upptar allt mer av stadsdelarnas tid och energi.

Jag hade gärna sett att budgeten hade innehållit ett förslag om att tillsätta en hemlöshetssamordnare, som hade kunnat ta ett helhetsgrepp om dessa komplexa frågor. Nu fick vi inte igenom det den här gången, men vi fortsätter att driva frågan.

Annonser

Ny konceptförskola i Tensta

I torsdags beslutade stadsdelsnämnden om en ny konceptförskola i Tensta; Spånga-Tenstas första och en av de allra första i Stockholms stad. Konceptförskolorna har tagits fram av SISAB (stadens skolfastighetsbolag) och har plats för mellan 5-8 avdelningar i två plan. Genom att samla mångåriga erfarenheter inom byggnadsteknik tillsammans med pedagogiska lösningar och specialkunskaper inom miljö och energi har man tagit fram detta koncept som förenklar och snabbar på arbetet och pressar kostnaderna från upphandling till färdig byggnad.

Konceptförskolan kommer att ligga på fastigheten Lilla Tensta , väl avskild från trafik. Förskolan ligger centralt, men det är ändå gott om grönytor runt omkring.

Förskolan kommer att ha åtta avdelningar och är planerad för att passa dagens förskolepedagogik. Idag finns många förskolelokaler i Tensta som har många år på nacken och är i ganska dåligt skick. Man ska komma ihåg att Tensta har funnits i över 40 år och en hel del av förskolorna från den tiden har funnits insprängda i lägenheter. Det här blir en förskola som är attraktiv för barn och föräldrar och som vi också hoppas kommer att locka fler förskollärare till stadsdelen.

De lägenheter som blir tomma kan återställas till bostäder. Det är mycket bra för Tensta där det idag råder brist på stora lägenheter för stora familjer.

Jag är glad att vi nu har fattat beslut om konceptförskolan som kommer att bli ett stort lyft för stadsdelens förskoleverksamhet.

Här kan du läsa mer om konceptförskolor.

 

Hur vill du att dina barn ska minnas sin barndoms jular?

Äntligen är det snart julafton! För många barn är det den allra mest spännande dagen på året.

De flesta av oss har en mycket idyllisk bild av hur vi vill att julen ska vara. Vit gnistrande snö och lagom många grader kallt, familj och vänner samlas i pyntade hem och en person utklädd till tomte kommer och räcker över just de julklappar som barnen önskat allra hetast. Maten har förberetts i flera dagar, på julbordet måste det förutom skinkan finnas farmors kalvsylta, pappas heminlagda sill och förstås massor av knäck och godis. Granen står grön och grann även om den ofta är av plast idag, julsångerna skapar den där alldeles extra stämningen tillsammans med doften av hyacinter och levande ljus. Kalle Anka har sin givna plats i många hem även om det är främst de vuxna som vägrar att missa tjuren Ferdinand och Piff och Puff.

Julen är barnens högtid, men alldeles för många barn har redan fullt av fjärilar i magen inför julafton och då handlar det inte om nyfikenhet på vad som finns i tomtens säck.

Barn som har föräldrar med missbruksproblem ser med skräck fram emot inte bara själva julafton utan hela helgen. De är hänvisade till familjen där missbruket ofta når nya höjder och deras kompisar är upptagna med sin egen familj. Jullovet är långt och många fritidsverksamheter stängda. Julspriten gör också att det våld som utövas hemma ligger än med nära till hands.

Juldryckerna har tyvärr också blivit en viktig del i många ”vanliga” familjers julfirande. Den egenhändigt smaksatta julsnapsen, rikligt med glögg och julgroggar gör att många barn inte känner igen sina föräldrar och släktingar ju längre julaftonen lider. Fåniga kommentarer, sluddrande röster, språk som ändras och gamla glömda släktfejder som får nytt bränsle gör att många barn känner stort obehag och drar sig undan och ibland går till sängs gråtande just den kvällen som de har väntat på så länge. Den som inte vill tro mig uppmanar jag att läsa IOGT-NTO:s hemsida Vit Jul. De berättelser om julupplevelser som finns där hoppas jag gör att alla som tycker att julen ska vara barnens högtid tänker ett varv till. De som ändå inte väljer en helt vit jul kanske tänker sig för några extra gånger innan och slopar extrasnapsarna. En extra dyr och efterlängtad julklapp kommer aldrig kunna kompensera och förtränga minnet av en julhelg med berusade släktingar.

Till dig som läser det här vill jag vädja; blunda inte, våga se och använd din fantasi. När ditt barns kompis ringer på dörren mitt i julklappsutdelningen och vill komma in och leka, då behöver han någonstans att få julfrid en liten stund, så stäng inte dörren. När han vill följa med på utflykten – visst kan det väl finnas plats i bilen för ett barn till? Är det riktigt allvarligt så tveka inte att ta ditt ansvar även om det stör din egen julfrid. Många som vuxit upp i missbrukarfamiljer vittnar i vuxen ålder om att det är just andra vuxna som funnits runt omkring dem som har gjort deras tillvaro ljusare. Visst vill du väl kunna vara den personen?

Samhället och frivilligorganisationer kan göra mycket men kan aldrig göra allt. För barn som behöver någon att prata med finns BRIS jourtelefon öppen, i akuta allvarliga fall finns polis och socialjour men det finns så mycket däremellan.

Valet är ditt. Hur vill du att dina barn, barnbarn eller syskonbarn ska minnas sin barndoms jular?
Jul

NK går över gränsen

I gårdagens DN kunde jag läsa att NK säljer påslakan med motivet av ihoptejpade kartonger för att efterlikna ett ”uteliggarlakan”. De säljer också krukor med våldtäktsmotiv. Enligt representanten för NK så görs detta för att göra oss medvetna om situationen för hemlösa. Det finns bra och dåliga sätt att förmedla ett budskap , hemlöshetslakan och våldtäktskrukor är ett riktigt dåligt sätt. Förklaringen att en liten del av försäljning går till unga hemlösa i Nederländerna, där företaget som gjort designen är beläget, gör inte saken bättre. NK är ett stort och välkänt varuhus och skulle om de verkligen ville kunna visa ett engagemang för dessa viktiga frågor på ett betydligt bättre sätt. Att använda sig av liknande försäljningsmetoder är kränkande både mot hemlösa människor och mot de som råkat ut för en våldtäkt. Det visar på en riktigt dålig känsla för dessa frågor.  NK kommer inte  längre kunna räkna in mig i sin kundkrets! Jag är ingen storkund men det kanske är fler som tänker som jag gör.

Folkpartiet vill behålla servicehusen

I dagens Svd kommenterar jag omvandlingen av servicehus till trygghetsboende. Vi beslutade i årets budget att sätta stopp för ytterligare omvandlingar tills vi gjort en noggrann analys av hur det har blivit för de som bor i de servicehus staden omvandlat. Vi måste nu stanna upp och utvärdera. Det finns inget självändamål i att Stockholm bara ska ha trygghetsboenden. Visserligen är dagens äldre  friskare och lever längre än tidigare men de allra sista åren är det många som behöver mycket vård och hjälp så behovet  av servicehus och andra typer av vård och omsorgsboende kommer inte att försvinna. Stockholms stad måste fortsätta erbjuda boendeformer till äldre som motsvarar deras omsorgsbehov.

Gläntan ska vara plats för alla

Den stora frågan på gårdagens möte i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta var Gläntans IP och vårt remissvar på förslag till detaljplaneändring. Spånga Folkan var full av engagerade Spångabor som var oroliga för att anrika Gläntans IP skulle förvandlas till en plats med många konstgräsplaner , utökad trafik  på de smala vägarna runt omkring och att de som höll på med spontanidrott skulle motas bort. I måndags träffade jag och moderaternas gruppledare Ole-Jörgen Persson Gläntans grannar , lyssnade på synpunkter och gick runt på området. Även om jag är uppväxt med att vara på Gläntan på idrottsdagar och gymnastiklektioner måste man skaffa sig en aktuell bild.  Solhems villaägarförening har också skrivit till oss politiker om hur de vill se Gläntan i framtiden. Det var viktiga avvägningar som  skulle göras. Spånga IS har många barn och ungdomar i sina led som vill spela fotboll och för matcherna krävs konstgräs. I över en timme ställdes frågor och lämnades synpunkter från spångabor som kommit till mötet för Gläntans skull.

Även om detta inte är en fråga som stadsdelsnämnden har beslutanderätt i eftersom frågan avgörs i stadsbyggnadsnämnden så har vi i FP och M lagt ner ett stort arbete på vårt remissvar.  Där står att det finns frågor som vi vill ha tydligare beslysta som handlar om bland annat trafiksituationen, vi vill se en grundligare utredning av hur avledningen av vatten kommer att påverka själva Gläntan och närliggande bebyggelse och att möjligheter till pulkaåkning  bevaras.

Upprustningen av Gläntan måste ske med varsam hand. Det ska finnas plats både för spontanidrott och organiserad knatte-och juniorfotboll. Därför bör endast en konstgräsplan anläggas förutom den ”kulanplan” som redan finns. Vi understryker också att det är viktigt att ta tillvara det lokala engagemang och de många goda idéer som finns för att utveckla Gläntan i samarbete med stadens verksamheter. Gläntan ska ha plats både för organiserad fotboll och spontanidrott.

Jag är glad att  många Spångabor engagerar sig i Gläntans framtid om det kan man också läsa i veckans Mitt i Spånga   http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mivtsp

Alla barn har rätt till utbildning

För ett par dagar sedan skrev Lotta Edholm och jag en debattartikel i Aftonbladet. Vi tog upp den svåra frågan om vad samhället bör göra i de fall då föräldrar av olika anledningar vägrar låta  barnen gå till skolan. I den efterföljande debatten har det gjorts en del felaktiga antaganden.  Jag vill därför passa på att förtydliga och bemöta några argument.

Vissa har sett artikeln som ett angrepp på hemundervisning. Diskussionen om hemundervisning är i och för sig viktig men det var egentligen inte just det som vår artikel i första hand handlade om.  De  fall som vi beskriver i artikeln gäller de barn som har olovlig frånvaro på grund av att deras föräldrarna inte låter dem gå i skolan.  Ibland handlar det om familjer där föräldrar har psykiska problem och ser skolan som ett hot. Ibland om familjer med stora problem som  med alla medel vill stänga ute samhällets stöd och hjälp. Det kan också handla om familjer som till varje pris vill se till att de egna värderingarna hålls intakta och inte accepterar att barnen ”påverkas otillbörligt” av skolan.  Jag anser att en förälder som förnekar sitt barns rätt till utbildning också tar ifrån barnet möjligheter till en bra framtid och möjligheten för barnet att göra sina egna val i livet. Det är inte acceptabelt.  Familjer och barn  i behov av stöd och hjälp måste få det på olika sätt genom socialtjänstens och skolans försorg och det måste ske snabbt.  Problemet vi lyfter i artikel är när föräldrar  inte vill ta emot de möjligheter till insatser som kan ges och inte på något sätt vill medverka till att barnen ska kunna komma till skolan och där vara trygga. Det är därför vi lyfter frågan om ”mellantvång” som innebär att föräldrar ska vara skyldiga  att samarbeta för att förbättra barnens villkor.

Andra har tagit upp att frånvaro från skolan ibland kan bero på mobbing.  Då krävs förstås helt andra insatser, självklart gäller inte vårt förslag dessa barn och ungdomar. De behöver stöd och hjälp och kraftfulla insatser från skolans sida så att mobbingen upphör. Folkpartiet har varit drivande i frågor om mobbing i skolan och vi har sett till att det numera är möjligt att flytta på mobbaren från skolan så inte den mobbade blir dubbelt bestraffad och tvingas att byta skola. Men barn som blir mobbade har precis lika stor rätt till skolan och undervisningen som alla andra barn. Den långsiktiga lösningen får inte vara att det är OK att mobbade barn slutar gå till skolan. Lösningen måste vara att mobbingen upphör och att barnet får det stöd och den hjälp som behövs för att vilja och våga gå tillbaka.

De allra flesta föräldrar vill förstås sina barn väl och gör allt för att barnen ska ha det bra. Men det finns en övertro i dagens lagstiftning på att alla föräldrar har förmåga och vilja att ta väl hand om sina barn. För vissa barns skull  måste vi våga inse att så är inte alltid fallet.


Välkommen till bloggen!

Varmt välkommen till min blogg. Har kommer jag att skriva om aktuella frågor som jag ställs inför i mitt politiska arbete. Jag kommer bland annat att berätta om mitt arbete i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Jag vill gärna läsa dina synpunkter och föra ett samtal. Välkommen! Ann-Katrin Åslund
Annonser