Archive for the 'Järva' Category

Tensta konsthall på banan igen

Igår kväll besökte jag tillsammans med många  många andra Tensta konsthall som öppnat igen efter uppfräschning av lokalerna. Intressanta utställningar, engagerad ledning och en stor publik som bestod både av många av oss från lokalbefolkningen såväl som hitresta kulturintresserade personer gör att konsthallens verksamhet känns mycket spännande. Tensta konsthalls nystart har rönt stor uppmärksamhet i media . Om det kan man läsa i gårdagens DN och lyssna på gårdagens kulturkvarten på P1. Jag ser fram emot ett viktigt samarbete mellan stadsdelens verksamheter och innevånare  och Tensta konsthall.

Annonser

Rinkeby igår, idag och imorgon

Tisdagskvällens oroligheter och bränder fick förödande konsekvenser. Alla har hört och läst om att Rinkebyakademin brändes ner. Jag kan inte se det som annat än ett angrepp på rinkebyborna och på Rinkebys barn. Skolan är ett av samhällets allra viktigaste verktyg för att bryta segregation och utanförskap. Rinkebyskolan och Rinkebyakademin har tagit täten och visat att elever från våra förorter vill och kan uppnå fantastiska resultat, med bra lärare, gott samarbete med näringslivet och höga förväntningar på eleverna är ingenting omöjligt.

Tillsammans med Jan Björklund och Nyamko Sabuni var jag ute på Rinkebyskolan igår för att dels uttala vårt stöd från skolroteln i Stadshuset och för att få direkt information på plats. I detta fall handlar det om unga vuxna som skapat oroligheter och tänt på samtidigt som de fått med sig ”svansen” av ungdomar. Det är bra att man nu tydligen lyckats få tag på en del av upphovsmännen. Rektor Börje Ehrstrand och Stavros Louca på Rinkebyakademin är inte några som ger upp. Redan på förmiddagen var de klara med att det gäller att se framåt. Rinkebyakademins själ finns inte i själva huset utan är en modell och ett samarbete med näringslivet. Den lever vidare och från stadens sida är det viktigt att se till att lokaler finns när skolan startar i höst. Vi kan aldrig acceptera att några kriminella får förstöra för den stora majoritet Rinkebybor som vill ha en trygg och trevlig stadsdel. Jag vet också att man i Rinkeby precis som i Tensta  har aktiva medborgare och ett aktivt föreningsliv som kontinuerligt nattvandrar och på många andra sätt långsiktigt arbetar med trygghetsfrågorna i stadsdelen. Bränderna i Rinkeby har inte bara brandskadat skolan, den har också förstört mycket av det arbete som många medborgare lagt ner  för att ge sin egen stadsdel ett bättre rykte.


Välkommen till bloggen!

Varmt välkommen till min blogg. Har kommer jag att skriva om aktuella frågor som jag ställs inför i mitt politiska arbete. Jag kommer bland annat att berätta om mitt arbete i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Jag vill gärna läsa dina synpunkter och föra ett samtal. Välkommen! Ann-Katrin Åslund
Annonser