Archive for the 'Äldreomsorg' Category

Alla åker inte bort på julen – en helg för gemenskap eller ensamhet?

Om några dagar stundar julhelgen. i år är det en riktig arbetstagarjul, man behöver inte ta ut många semesterdagar för att få flera veckors ledighet. Efter en slitsam höst ser många fram emot att resa bort tillsammans med nästan hela familjen  till  varmare länder. Men alla kan inte följa med, kvar hemma blir ofta mormor eller farmor som inte kan eller orkar följa med.

Under de kommande veckorna kan ensamheten kännas alldeles extra. Det är viktigt att öppna dagverksamheter för äldre stockholmare inte håller stängt och det är viktigt att hemtjänst och äldreboenden fungerar extra bra och att det ordnas trevliga aktiviteter med god mat. Jag har förvissat mig om att det ska vara så i vår stadsdel.

Men det räcker inte. Kanske har du någon vän eller anhörig som är ensam i jul? Ett telefonsamtal, en blomma eller bara ditt besök kan göra riktigt stor skillnad. Julen ska vara en högtid för alla och just du kan bidra till det!

Annonser

Folkpartiet vill behålla servicehusen

I dagens Svd kommenterar jag omvandlingen av servicehus till trygghetsboende. Vi beslutade i årets budget att sätta stopp för ytterligare omvandlingar tills vi gjort en noggrann analys av hur det har blivit för de som bor i de servicehus staden omvandlat. Vi måste nu stanna upp och utvärdera. Det finns inget självändamål i att Stockholm bara ska ha trygghetsboenden. Visserligen är dagens äldre  friskare och lever längre än tidigare men de allra sista åren är det många som behöver mycket vård och hjälp så behovet  av servicehus och andra typer av vård och omsorgsboende kommer inte att försvinna. Stockholms stad måste fortsätta erbjuda boendeformer till äldre som motsvarar deras omsorgsbehov.

Vi har idéer om en bra äldrepolitik -fyll på med dina!

 

Vi lever allt längre men vi  förändras inte så mycket för att vi blir äldre. Man har samma önskemål, vanor, drömmar och intressen som tidigare. Folkpartiet i Stockholm lägger fram ett förslag för att stärka äldres livskvalitet. Alla som vill ska få vara med och utveckla idéerna. Vi vill bland annat starta ett brottsförebyggande arbete särskilt riktat mot äldre ”äldrefrid”, införa parboendegaranti och utveckla valfriheten. Vi har hunnit långt i Stockholm för  Folkpartiet anser att det är den äldre eller ibland hennes anhöriga som är bäst lämpade att  avgöra vem som ska utföra hjälpen hemma eller vilket vård-och omsorgsboende som känns bäst att flytta till. Nu vill vi fortsätta att utveckla valfriheten. Läs mer på politikerbloggen.

Vårt förslag till program kallar vi recept och meningen är att du som har goda idéer och viktiga synpunkter på detta sätt ska kunna vara med och utforma vår äldrepolitik i Stockholm. Receptet hittar du här.

Pensionärer på matlagningskurs i Spånga-Tensta

I Spånga-Tensta kan den som är pensionär gå på matskola för äldre, det går att läsa i dagens pappers DN. Att matens kvalitet och smak inom hemtjänsten och omsorgsboenden varit en omdebatterad fråga under de senaste åren lär inte ha undgått många. Det är en mycket viktig fråga som vi måste ha ögonen på och jobba mer med. Det kan då vara lätt att glömma de pensionärer som kan och vill klara sig själva men som kanske inte behövt laga så särskilt mycket mat i sina dar tidigare , ofta äldre män. Det kan också vara så att lusten att laga mat och inspirationen tryter för den som blir ensam. Som äldre har man också ett annat näringsbehov än yngre. För den som under större delen av livet fokuserat på att hålla vikten och äta smalmat kan det kännas konstigt att få veta att nu är det smör och röd mjölk som gäller. Det är roligt att vi i Spånga-Tensta har denna bra verksamhet. Om något kan kallas friskvård och förebyggande så är det väl att lära sig äta rätt, att lära sig tillaga maten och att äta den tillsammans med nyvunna vänner.


Välkommen till bloggen!

Varmt välkommen till min blogg. Har kommer jag att skriva om aktuella frågor som jag ställs inför i mitt politiska arbete. Jag kommer bland annat att berätta om mitt arbete i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Jag vill gärna läsa dina synpunkter och föra ett samtal. Välkommen! Ann-Katrin Åslund
Annonser