Förfärliga skjutningar i Tensta

Först och främst vill jag beröra de fruktansvärda skjutningarna i Tensta i söndags kväll. Mina tankar går till de drabbade familjerna och alla ungdomar vars vänner nu finns på sjukhuset.

Jag närvarade igår på ett möte som anordnades av Somaliska föräldra- och modersmålslärarföreningen på Tensta träff, med anledning av de förfärliga händelserna. Närpolischefen Jörgen Olsson informerade om vad som hände och vad polisen gör. Salen var fullsatt och det var många frågor.

Vår stadsdelsdirektör Maria Häggblom och jag talade på mötet. Även om detta i första hand är en polisiär fråga måste vi i stadsdelsnämnden göra allt vi bara kan för att tillsammans med alla boende och polisen återupprätta tryggheten. Så många goda krafter som finns i Tensta gör att detta bara måste lyckas.

***

En av de många saker vi har gjort i Tensta är att vi har satsat mycket på sommarjobben. Vi har gjort det utifrån en övertygelse om att ungas chanser att få jobb ökar om de får närmare kontakt med arbetslivet tidigt i livet. En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar nu att jobb under gymnasietiden ger betydligt förbättrade chanser att få jobb efter studierna.

Rapporten visar också att effekten blir störst om de unga arbetar inom det område de har utbildat sig inom. Det är en viktig slutsats som vi måste ta till oss.

Vi har nått dithän att praktiskt taget alla ungdomar på Järva som vill ha ett sommarjobb också kan få det. Jag menar att nästa steg är att fler av dessa jobb måste finnas på den öppna arbetsmarknaden. Fler ungdomar måste få sommarjobb inom den privata sektorn. Vi måste fortsätta samarbetet med privata företag för att nå dit.

I förlängningen skulle jag önska mig att stadsdelarna får möjlighet att ge bidrag till företag som anställer kommunala sommarjobbare, som kompensation för de extra kostnader och merarbete det innebär att ta sig an en ung och oerfaren medarbetare. Liknande modeller finns i flera andra kommuner, exempelvis Sollentuna, och fungerar bra.

***

Idag har jag sammanträde med socialnämnden. Bland de frågor vi ska ta ställning till är ett remissyttrande om en utredning från förra landshövdingen Eva Eriksson om anhöriginvandrade kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Situationen för dessa kvinnor är djupt skrämmande. Som utredningens titel säger är detta kvinnor i ”rättens gränsland”.

För att få stanna i Sverige som anhöriginvandrare krävs som huvudregel att förhållandet varar i minst två år. Om man lämnar sin partner innan dess blir man som regel utvisad. Det är alldeles för svårt att få uppehållstillstånd, även för kvinnor som lämnar förhållandet eftersom de utsatts för hot och våld. Detta system belönar gärningsmännen, kuvar kvinnorna och försvårar för polisen att bekämpa brott.

Eva Eriksson har lagt fram ett antal skarpa förslag, bland annat om en förenklad och förstärkt skyddsregel, fördjupad riskbedömning och rätt till offentligt biträde. Jag hoppas att regeringen nu går vidare och inför dem.

Annonser

0 Responses to “Förfärliga skjutningar i Tensta”



  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s




Välkommen till bloggen!

Varmt välkommen till min blogg. Har kommer jag att skriva om aktuella frågor som jag ställs inför i mitt politiska arbete. Jag kommer bland annat att berätta om mitt arbete i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Jag vill gärna läsa dina synpunkter och föra ett samtal. Välkommen! Ann-Katrin Åslund
Annonser

%d bloggare gillar detta: