Gläntan ska vara plats för alla

Den stora frågan på gårdagens möte i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta var Gläntans IP och vårt remissvar på förslag till detaljplaneändring. Spånga Folkan var full av engagerade Spångabor som var oroliga för att anrika Gläntans IP skulle förvandlas till en plats med många konstgräsplaner , utökad trafik  på de smala vägarna runt omkring och att de som höll på med spontanidrott skulle motas bort. I måndags träffade jag och moderaternas gruppledare Ole-Jörgen Persson Gläntans grannar , lyssnade på synpunkter och gick runt på området. Även om jag är uppväxt med att vara på Gläntan på idrottsdagar och gymnastiklektioner måste man skaffa sig en aktuell bild.  Solhems villaägarförening har också skrivit till oss politiker om hur de vill se Gläntan i framtiden. Det var viktiga avvägningar som  skulle göras. Spånga IS har många barn och ungdomar i sina led som vill spela fotboll och för matcherna krävs konstgräs. I över en timme ställdes frågor och lämnades synpunkter från spångabor som kommit till mötet för Gläntans skull.

Även om detta inte är en fråga som stadsdelsnämnden har beslutanderätt i eftersom frågan avgörs i stadsbyggnadsnämnden så har vi i FP och M lagt ner ett stort arbete på vårt remissvar.  Där står att det finns frågor som vi vill ha tydligare beslysta som handlar om bland annat trafiksituationen, vi vill se en grundligare utredning av hur avledningen av vatten kommer att påverka själva Gläntan och närliggande bebyggelse och att möjligheter till pulkaåkning  bevaras.

Upprustningen av Gläntan måste ske med varsam hand. Det ska finnas plats både för spontanidrott och organiserad knatte-och juniorfotboll. Därför bör endast en konstgräsplan anläggas förutom den ”kulanplan” som redan finns. Vi understryker också att det är viktigt att ta tillvara det lokala engagemang och de många goda idéer som finns för att utveckla Gläntan i samarbete med stadens verksamheter. Gläntan ska ha plats både för organiserad fotboll och spontanidrott.

Jag är glad att  många Spångabor engagerar sig i Gläntans framtid om det kan man också läsa i veckans Mitt i Spånga   http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mivtsp

Annonser

1 Response to “Gläntan ska vara plats för alla”


 1. 1 Petrus Enbom 03 februari 2012 kl. 18:48

  Jag vill här komma med en varning till de som tycker anläggandet av konstgräsplaner är en god idé.

  År 2007 anlade idrottsförvaltningen 2 konstgräsplaner (Hägerstensåsens BP); en stor plan nära tunnelbanesstation Hägerstensåsen och en 5-mannaplan längre in, ca. 40 meter från bostadshus på Valutavägen. Dessa planer bokas från kl 8 på morgonen till 22 på kvällen och skapar en mycket dålig boendemiljö. Gap och skrik, fotbollssparkar och visselpipa från morgon till kväll. Ljudnivåerna inne i min bostad, ett dåligt isolerat 40-talshus på Valutavägen, är ofta så pass höga att jag tvingas använda dubbla hörselskydd hemma; hörselproppar plus hörselkåpor.
  Jag försökte att få ansvariga att förstå problemen och formulerade så småningom en skrivelse till de ansvariga (Stadsdelsförvaltning Hägersten-Liljeholmen, Miljöförvaltning och Idrottsförvaltning) men blev nonchalerad. De enda som svarade på skrivelsen var Idrottsförvaltningen, med ett brev där de skrev att de anlägger konstgräsplaner och det är meningen att de ska användas. En boende i Hässelby såg min skrivelse och kontaktade mig. De var över 80 familjer som hade kämpat mot en plan i flera år, utan att lyckas. Enligt honom fanns det klagomål på 9 konstgräsplaner hos miljöförvaltningen.

  Det buller som konstgräsplaner ger upphov till innebär att man måste lägga dem på behörigt avstånd från de platser där människor bor. Det ska inte vara så att man tvingas på buller i den omfattning som orsakas av fotbollsaktiviteterna utan det bör vara friviliigt att utsättas för det. Det verkar inte längre finnas någon ambition hos ansvariga att värna om rimliga ljudnivåer i bostadsområden, något som skapar förtvivlan hos de medborgare som aldrig får lugn nog att läsa en bok, som får problem med sömnen, nerverna och allt annat som konstant buller i form av fotbollsljud för med sig. Det blir förstås en förenkling för beslutshavarna att nonchalera konsekvenser av beslut, men det är en förenkling som får allvarliga konsekvenser för de drabbade.

  Fotbollsföreningar som varit skickliga i sin lobbying och politiker som inte klarar av att göra rimliga bedömningar när de tar sina beslut har lagt grund för att allt fler föreningar nu kräver konstgräsplaner vilket riskerar att skapa allt fler bullerutsatta bostadsområden.

  Se därför till att de nya planer som anläggs inte skapar den situation som nu redan finns på flera platser i Stockholmsområdet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
Välkommen till bloggen!

Varmt välkommen till min blogg. Har kommer jag att skriva om aktuella frågor som jag ställs inför i mitt politiska arbete. Jag kommer bland annat att berätta om mitt arbete i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Jag vill gärna läsa dina synpunkter och föra ett samtal. Välkommen! Ann-Katrin Åslund
Annonser

%d bloggare gillar detta: